Slovníček pojmů

Daň

Daň je neúčelová, neekvivalentní, jednostranná zákonem určená platba bez nároku plátce na protiplnění ze strany státu. Placení daně je v pravidelných intervalech či podle skutečnosti, která nastala.

« Go Back