Reklama na webu Berně.cz

Na našem webu Berně.cz můžete mít umístěn svůj vlastní odkaz či banner. Spolupráce je možná na velmi široké úrovni. Máme velmi málo externích odkazů, takže každý z umístěných bude mít relativně větší význam.

Pro komunikaci použijte email berne-dane@seznam.cz , kde můžete svou poptávku zadat.

Také je možné se domluvit prostřednictvím webtrhu a to s uživatelem clasic.

Možnosti spolupráce:

  • banner na všech stránkách webu
  • odkazy v postranním sloupci na každé straně webu
  • odkazy v patičce na úvodní straně
  • odkazy v patičce na celém webu