Spotřební daň

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních pojednává především o daních z lihu obecně, z piva, vína a jejich meziproduktů, z minerálních olejů a tabákových výrobků. Spotřební daň, respektive zákon o spotřebních daních, pak všechny tyto složky specifikuje a vymezuje.

Kdo platí spotřební daň?

Plátce spotřební daně je právnická či fyzická osoba, která provozuje daňový sklad, je oprávněným příjemcem, odesílatelem či výrobcem, které vznikla povinnost spotřební daň přiznat a samozřejmě zaplatit. Vznik spotřební daně je spojen s okamžikem uvedení výrobku do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.

Registrace plátců spotřební daně na úřadě

Každý plátce spotřební daně se musí registrovat na celním úřadě nejdéle v okamžiku, kdy mu vzniká povinnost daň přiznat a samozřejmě zaplatit. U osoby, která chce pouze vrátit spotřební daň, tedy uplatňuje nárok na vrácení daně, se registruje nejdéle v takový den, kdy poprvé uplatňuje tento nárok na vrácení spotřební daně. Samozřejmě, pokud je taková osoba registrována jako plátce spotřební daně, není registrace nutná.

Kdy vzniká daňová povinnost u spotřební daně

Vznik daňové povinnosti u spotřební daně je spojen s výrobou vybraných výrobků na daňovém území v Evropském společenství nebo při dovozu vybraných produktů do tohoto území. Spotřební daň tak vzniká na vstupu těchto výrobků do prostoru ES. Přiznat spotřební daň a v dané lhůtě ji zaplatit vzniká v ten okamžik, kdy je uvedený výrobek vložen do volného daňového oběhu. Některé výrobky samozřejmě spotřební dani nepodléhají, a proto jsou od této daně osvobozeny. Jejich dovoz pak těmto podmínkám logicky nepodléhá.