Druhy daní

V České republice funguje několikero členění daní. První j bezpochyby na daně přímé a nepřímé. Druhy daní jsou relativně složitou záležitostí, ale určitý systém vám zde nabízíme. Druhy daní jsou fakticky děleny do dvou škatulek.

Přímé daně představují takovou situaci, kdy poplatník daní platí sám a za vlastní účet.

Nepřímé daně potom představují stav, kdy platí plátce daně, avšak na účet poplatníka, od kterého před tím danou daň vybral formou přirážky k ceně zboží.

Druhy daní v ČR aktuálně

1) Daně přímé:

Daň z příjmů

  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob

Daně majetkové

  • Daň z nemovitosti
  • Daň dědická
  • Daň darovací
  • Daň z převodu nemovitosti
  • Silniční daň

2) Daně nepřímé:

Druhy daní neprochází vývojem

Druhy daní neprochází narozdíl od dalších fkatických údajů o daních vývojem. Jde o setrvalý stav a druhy daní se prakticky nemění. Každý ví, jaké druhy daní existují a my vám navíc nabízíme detailní informace o každé z nich. Druhy daní tak nebudou nějakou neznámou, ale přehledným systémem, kterému porozumíte.