Odečitatelné položky

Aktuální odečitatelné položky

Sazba daně je pro každého 15%. To ale není konečná suma, kterou skutečně musíte na daních odevzdat. Do hry vstupují ještě odečitatelné položky. Je k nim samozřejmě nutné doložit jejich pravost určitým dokladem. Odečitatelné položky pak mohou velmi výrazně změnit konečnou vyměřenou daň. Navíc se uplatňují i nejrůznější slevy, které konečnou sumou ještě velmi zamíchají.

Odečitatelná položka respektive nezdanitelná část základu daně

Nezdanitelnou částí základu daně, tedy položku, kterou je možné odečíst, lidé často neuplatňují, jelikož neví, jak a co si mohou dovolit. Proto je velmi důležité sledovat daňové zákony a novely, aby člověk byl neustále v obraze. A nebo číst dále. Nejprve se uplatní tyto položky a až následně se vypočte 15% daň. Takže v konečném důsledku každá odečitatelná položka snižuje daň o 15% své hodnoty.

Úroky z hypotéky a stavebního spoření

Hypoteční úvěr, který daňový poplatník splácí je možné odečíst až do výše 300 000 Kč, takže výslednou daň je možné snížit až o 45 000 Kč. Odečítají se však pouze splacené úroky, nikoliv výše splátek. Takže často člověk 300 000 Kč v úrocích rozhodně nezaplatí. Obvykle doklad o této výši zasílá banka či stavební spořitelna bez vyžádání na kontaktní adresu.

Životní pojištění a penzijní připojištění

Životní pojištění a penzijní připojištění se za minulý rok počítají jako souhrn vlastních vložených prostředků a od daňového základu je možné odečíst až 24 000 korun. Je nutné však navíc splnit některé podmínky jako trvání alespoň do 60. roku věku a trvání alespoň 60 měsíců do této doby.

Odběr krve a jiné dary

Od základu daně je možné odečíst i darované dary. Na zvýhodnění je nárok, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 1 000 Kč nebo přesáhne 2% původního základu daně. Cenu daně je pak možné odečíst, avšak do maximální hodnoty 10% základu daně. Navíc se do této položky zahrnuje i darování krve a za každý odběr krve je možné odečíst 2 000 Kč od základu daně.

Odborové příspěvky

Velmi zajímavou odečitatelnou položkou jsou také odborové příspěvky. Je možné odečíst až 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů, avšak maximálně 3 000 Kč.

Čtěte dále o daních

FacebookTwitterGoogleBookmark and Share

Napiště ke článku komentář: