Daňový poradce

Každý rok do 31. 3. je nutné odevzdat daňové přiznání. Ten, kdo neví jak, či chce své břemeno daní o nějaký čas odložit, má možnost při zvolení daňového poradce. Pokud daňový poradce na vaši plnou moc do 31. 3. doloží, že vás bude zastupovat, je možné podat daňové přiznání „až“ 31. 6. a v tomto termínu také teprve daň zaplatit. Každý daňový poradce za svou práci ručí, takže nemusíte mít strach, že dostanete od finančního úřadu pokutu, jelikož daňový poradce je ze zákona proti takové věci pojištěn.

Co když daňový poradce udělá chybu?

Pokud daňový poradce udělá chybu, pokuta je samozřejmě nejprve vyměřena tomu, koho daňové přiznání bylo chybně odevzdáno na finanční úřad. Avšak poškozený má právo vymáhat škodu přímo u svého daňového poradce, který tuto škodu způsobil. Ten tuto nepříjemnou pokutu uhradí, jelikož je proti takovým případům ze zákona pojištěn.

Zaplacení daňové povinnosti s poradcem

Důležité je informovat místní finanční úřad o tom, že za vás podá daňové přiznání daňový poradce. Jinak se člověk nevyhne problémům s prodlevou, jelikož finanční úřad ho bude vést jako neplatiče a následnou vyměřenou daň může zvýšit až o 10%. Plnou mocí doručenou třeba i v poslední možný den 31. 3. však tento problém odpadá a vy máte další 3 měsíce na dohledání dokladů, potvrzení a následné zaplacení daní.

Finančním úřadem daňové poradenství nekončí

Důležité je si uvědomit, že není nutné informovat o daňovém poradci pouze finanční úřad, ale i zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a to do 30. 4. Lze použít buď stejnou plnou moc či její kopii a doručit ji na zmíněnou instituci. Do 30. 6. je pak nutné stihnout vše vyřídit, vyplnit, odevzdat a nově také zaplatit. 30. 6. zkrátka musí být vaše vyměřená a zaplacená daň na účtu finančního úřadu, jinak je problém.

Přečtěte si dále články o daňových poradcích:

Jak vybrat správného poradce