Spojení daně dědické a daně darovací

Květen 1, 2010 by clasic
Rubrika: Daňová teorie 

Daň dědická i darovací daň mají velmi společného. Každý z daní má své výhody a nevýhody, avšak v souhrnu se moc neodlišují. Daň dědická má snad jedinou významnou výhodu a tou je poloviční suma, kterou musí člověk dle sazby odvést v porovnání s daní darovací. Důležité je si navíc uvědomit, kdo musí vůbec tyto daně platit.

Kdo platí darovací a dědickou daň?

Daň darovací respektive daň dědickou platí pouze osoby ve třetí příbuzenské skupině. Tedy ve skupině, která nemá s dárcem u daně darovací respektive se zůstavitelem u daně dědické nic společného. Je jedno jestli daň má platit fyzická či právnická osoba. Jediným, kdo daň neplatí a je v této skupině je stát, který sám sobě logicky neodvádí dědickou ani darovací daň.

Kdo neplatí dědickou a darovací daň?

Neplatí osoby v první a druhé příbuzenské skupině. Jde prakticky o všechny přímé a nepřímé příbuzné v linii pobočné. Tyto osoby nemusejí platit daň ani se účastnit na platbě daně jiných subjektů a osob.

Daň neplatí (dědickou ani darovací) tyto osoby:

-          děti, rodiče, prarodiče ani manželé – jde o první příbuzenskou skupinu

-          sourozenci, synovci, neteře, tety, strýcové, manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchýně, tchán), manželé rodičů a osoby, které s dárcem u daně darovací či se zůstavitelem u daně dědické žily alespoň jeden rok před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti (druh, družka), nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce či zůstavitele.

Nikdo z těchto osob tak dědickou ani darovací daň nemusí platit. Nemusí podávat ani daňové přiznání, takže je od celého složitého procesu ušetřen.

Rozdíl v dani dědické a darovací

Rozdíl mezi daní dědickou a daní darovací je prakticky jediný. Jde o samotnou sazbu pro výpočet. Daň darovací má rozmezí od 7 do 40 procent v závislosti na velikosti daru, jak ilustruje tabulka níže. Daň dědická má pak poloviční hodnotu této sazby, takže pokud se dědí ve třetí skupině (první a druhá skupina je od obou druhu daní osvobozena) je u daně dědické počítáno s poloviční hodnotou. V tom tkví jediný rozdíl mezi daní dědickou a daní darovací. Dědic tak díky tomu zaplatí polovinu částky, než kdyby dostal majetek darem a musel platit daň darovací.

Čtěte dále o daních

FacebookTwitterGoogleBookmark and Share

Napiště ke článku komentář: