Daňové zákony

Daňové zákony jsou velmi důležitou složkou všech druhů podnikání.Velmi spletité daňové zákony jsou často předmětem sporů. Vše potřebné lze však nalézt na našich stránkách. Jednotlivé zákony jsou velmi propracované a dopodrobna rozpracované.

Mezi zásadní hlavní daňové zákony patří

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků