Daňové definice

Řada autorů specifikuje daně z nejrůznějších hledisek. Vždy se ale jedná o jasně vymezenou skupinu peněz proudící od občanů ke státu.

Daň

Daně, někdy také označované jako berně, jsou povinné platby do veřejných rozpočtů.

Vlastnosti daní:

  • nedobrovolné
  • povinné
  • vynutitelné
  • nenávratné
  • neekvivalentní
  • neúčelové
  • obvykle opakované

A nyní blíže k vysvětlení těchto pojmů. Nedobrovolné, povinné a vynutitelné značí fakt, že placení daní je stanovené zákony. Přesně podle zákonů dané země je nutné daně (berně) odvádět. Nenávratnost daní spočívá v tom, že zaplacenou daň nikdy nelze požadovat po státu zpět. Neekvivalentnost daně značí, že neexistuje nárok na adekvátní protihodnotu za daň, která byla zaplacena. Další charakteristika neúčelovost představuje to, že plátce daní nemůže nikdy ovlivnit, kam daně poplynou a jaké bude rozpočtové určení daní. Opakované značí jejich využití v pravidelných intervalech či dle předem jasně exaktně daných situací.

Základní charakteristika daní

To vše jsou základní charakteristiky daní (berní). Daně jsou obvykle placeny v penězích. Z historického hlediska byly daně placeny v naturáliích, prací či vojenskými službami. Daň je jednostrannou povinností bez jakéhokoliv nároku plátce na plnění ze strany států. Fakticky se daně vybírají na základě několika podnětů.

Vymezení daní:

  • časově
  • okolnostně

Časové vybírání daní je odvislé od jasně daných intervalech (daň z příjmu, DPH, daň silniční) nebo dle předem stanovených okolností (daň darovací, daň dědická). Daně jsou následně po vybrání přerozdělovány.

Využití daní

Proč vůbec existují daně (berně)?

Odpověď je nasnadě. Je nutno získat z daní prostředky na financování veřejného sektoru, tedy financování funkcí státu a veřejné správy. Jde především o financování armády, složek státu, které dbají na udržování pořádku, dodržování zákonů a ochrany práva a majetku, dále na tvorbu a údržbu infrastruktury, náklady související s veřejnou správou a samozřejmě přerozdělování, které souvisí s transferovými platbami plynoucími sociálně potřebným skupinám.

V praxi se pak z daní financují potřeby jako jsou starobní důchody, zdravotní péče, vzdělávání, sociální faktory, podpora v nezaměstnanosti, veřejné statky a ekologie. Některé z těchto položek jsou daněmi financovány přímo a kompletně, jiné nepřímo či jako doplňkové.