Aktuální sazby

Přinášíme vám jasný přehled o sazbách pro aktuální výpočet daně. Odečitatelné položky a možnosti slev na dani. Vše přehledně a jasně. Aktuální sazby daně snadno a přehledně na našem serveru.

Aktuální sazby daně

Aktuální sazby daně se vztahují ke všem daním, které v naší zemi aktuálně stát vybírá. V přehledu jsou uvedeny aktuální sazby daně těch položek, které je možno paušálně zdanit.

Daň z příjmu fyzických osob:

 • Pro zdaňovací období 2009 i 2010 je daň z příjmu fyzických osob 15 %

Daň z příjmu právnických osob:

 • Pro zdaňovací období 2009 je daň z příjmu právnických osob 20 %
 • Pro zdaňovací období 2010 je daň z příjmu právnických osob 19 %

Slevy na dani:

 • Na poplatníka 24 840 Kč
 • Na vyživovanou manželku (manžela) 24 840 Kč
 • Na manželku (manžela) – držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč
 • Na dítě 10 680 Kč
 • Na studujícího poplatníka 4 020 Kč
 • Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P 21 360 Kč
 • Na poživatele částečného invalidního důchodu 2 520 Kč
 • Na poživatele plného invalidního důchodu 5 040 Kč
 • Na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč

Odečitatelné položky:

 • Úroky z úvěrů hypotéky a stavebního spoření max. 300 000 Kč
 • Penzijní připojištění a životní pojištění max. 24 000 Kč
 • Členské příspěvky odborové organizaci 1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3 000 Kč
 • Dary min. 1 000 Kč, max. 10 % ze základu daně
 • Speciální případ je dárcovství krve za každý odběr je možné odečíst 2 000 Kč

Více o odečitatelných položkách se můžete dočíst ve speciálním článku věnovanému této problematice:

Výhodnost odečitatelných položek

Aktuální sazby daní jsou vám plně k dispozici. Jedná se o sazbu daně s odvoláním na ministerstvo financí. Aktuální sazby daně jsou často nepřehledně evidovány, avšak na našich stránkách získate aktuální sazby daně snadno, rychle a přehledně.